Länkar

 

Östergötlands museum

Linköpings slotts- och domkyrkomuseum

Linköpings guideklubb

Östergötlands Fornminnes och Museiförening

Linköpings stiftshistoriska sällskap

Linköpings domkyrka

Domkyrkans vänner

Kulturarv Östergötland

Friluftsmuseet Gamla Linköping

Flygvapenmuseum

Datamuseet IT-ceum

Linköpings kommun

Linköpings bibliotek

Linköping på film

Garnisonsmuseet

Tinnerö Naturreservat

Linköpings stadsarkiv

Stadens fastighetsindelning

Bild Linköping

Föremålsdatabasen Sofie Östergötlands museum

Bibliotekens samsök

Kinda kanal

Göta kanal

Fångrullor

Sjukhusrullor

Visit Linköping

Bebyggelseregistret

Kringla Musei- och arkivsök

Riksantikvarieämbetets undersökningsverksamhet

Arkeologi RAÄ på Youtube

Fornsök RAÄ

Historiska museets föremålsdatabas

Östergötlands arkivförbund

Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet

Nationell arkivdatabas

Sancta Birgitta bilddatabas

Sveriges församlingar genom tiderna

Östergötlands flyghistoriska sällskap

Veteranklubben Saab

Braskjubileet 2013

 

Hembygdsföreningar i Linköpings kommun

 

Askeby Hembygdsförening

Bankekind Hembygdsförening

Björkeberg

Föreningen Gamla Linköping

Linköpings Ekopark

Gammalkils Hembygdsförening

Landeryds hembygdsförening

Tannefors Hembygdsförening

Törnevalla Hembygdsförening

Ulrika Museums Vänförening

Vikingstad Hembygdsförening

Wist hembygdsförening

Vreta Kloster Hembygdsförening

Vårdnäs Hembygdsförening

Östra Skrukeby Hembygdsförening

 

Övriga hembygdsföreningars kontaktuppgifter finns på Kulturarv Östergötland, se länk ovan.