Ladda ner Adobe Flash player

Linköpings historia

Linköpings historia har de senaste åren tillförts en stor mängd nya kunskaper. Arkeologiska undersökningar, historisk forskning och ett ökat samarbete mellan olika intressenter har bidragit till en förändrad syn på historien. Denna uppdaterade version av Linköpings historia har producerats av Linköpings universitet och Östergötlands museum. Leta tiden och fynden utmed tidslinjen. Läs om olika tidsperioder och se på bilder och kartor.